Copyright 2021 - Chatpaleis.eu

Hieronder vind je een paar commando’s om te gebruiken op chat.


/join

Typ /join #kanaalnaam – om het kanaal van je keuze te openen.
Bijvoorbeeld: /join #trivia
Hoe het eruit ziet:

[22:19:14] Het onderwerp is: Welkom in het Trivia Kanaal van: Chatpaleis!!! Om het spel te starten (of stoppen) gebruik !game Weet je het antwoord niet? gebruik: !hint Praat ook gerust mee in #nl_chat
[22:19:14] Onderwerp ingesteld door Smileface op Thu Jan 28 2016 10:16:11 AM.
[22:19:14] Chatpaleis zet modus +CGTnrt
[22:19:14] Kanaal gecreëerd op Thu Jan 14 2016 06:25:12 PM
[22:19:14] Je chat nu in kanaal #Trivia.

 

/list

Lijst van beschikbare kanalen met het aantal gebruikers op dat moment vermeldt
/LIST
*** Channel    Users  Topic
*** #test      1      this is a test channel
*** #IRChelp   18     Ask questions on the channel or see www.irchelp.org
[remainder of list not shown]

/me

De /me is een actiebericht.
Typ /me 'wat je doet'
Bijvoorbeeld: /me rent een rondje
Hoe het eruit ziet:
* bossmom rent een rondje

/nick

/nick hiermee kun je je nickname veranderen
Bijvoorbeeld: typ /nick nobossmom
Hoe het eruit ziet: Ik typ /nick nobossmom
*** bossmom heeft zijn/haar nickname veranderd in nobossmom
/part
Typ /part – om het kanaal waarin je zit te sluiten
Typ /partall – om alle openstaande kanalen te sluiten

/ignore

door /ignore nickname te typen, kun je iemand negeren. Je zal geen berichten van die persoon meer zien.
Bijvoorbeeld: /ignore nobossmom
om het negeren op te heffen, typ /unignore nobossmom, nu zul je weer berichten van die persoon zien.